O nás

Kulturní dům, Třebechovice pod Orebem

Kvalitní kulturní zařízení pro kulturní a společenské akce s kapacitou hlediště 220 míst

Pozemky, na kterých dnes stojí Kulturní dům, zakoupila v roce 1923 Dělnická tělovýchovná jednota pro zřízení hřiště.   V letech 1927- 28 zde byl postaven dřevěný kiosek, v letech 1935 zde DTJ ve vlastní režii vybudovala tělocvičnu, jejíž výstavbu provedl místní stavitel František Janeček. V padesátých letech minulého století byl objekt převeden do vlastnictví národního podniku Závody Antonína Zápotockého a byl přejmenován na Kulturní dům. Na počátku šedesátých let dvacátého století byl Kulturní dům z iniciativy a za aktivní pomoci divadelního ochotnického souboru Symposion   přestavěn.  Bylo postaveno jeviště, šatny, orchestřiště a rekvizitárna, zavedeno ústřední topení, upraveno hlediště a instalováno divadelní osvětlení. V sedmdesátých letech minulého století byla provedena na severní straně /směrem ke dnešní základní škole/ jednopatrová přístavba.

Rekonstrukce

V roce 2007 byl zpracován projekt na generální rekonstrukci Kulturního domu   a v letech 2007 a 2008 byla podána žádost o dotaci z EU /ze Společného regionálního operačního programu/. Protože obě žádosti byly neúspěšné, rozhodlo se nakonec město provést rekonstrukci kulturní domu ve vlastní režii. V první etapě  v roce 2015 byla vybudována dešťová a splašková kanalizace, vodovodní přípojky a parkoviště pro 52 aut za celkovou cenu 3,23 mil. Kč.

V roce 2017 byla dokončena další, podstatná část rekonstrukce Kulturního domu. Byla odstraněna stávající vstupní přízemní část a provedena přístavba nového dvoupodlažního vstupního objektu. Na severní a části východní straně fasády Kulturního domu byla vyměněna okna a dveře a provedeno zateplení včetně tenkovrstvé omítky. Objekt byl nově napojen na inženýrské sítě.  Součástí stavby je i nově vybudovaná přístupová komunikace a dodávka interiéru, vše za cca 14 mil. Kč

Slavnostního otevření 21.4.2017 se zúčastnili například senátor Lubomír Franc, krajská zastupitelka Aneta Maclová.

STŘEDISKO MÍSTNÍ KULTURY

+420 495 592 053
+420 724 931 858
kultura@kdtrebechovice.cz

Na Stavě 820
503 46 Třebechovice pod Orebem

MOŽNOST PRONÁJMU KULTURNÍHO DOMU

Kapacita sálu při divadelním uspořádání: 220 míst
Kapacita sálu při stolovém uspořádání: 130 míst

Ceník pronájmu kulturního domu